Obiective

Obiectivele prioritare ale programului de studiu vizeaza insusirea limbii române ca limba straina sub toate aspectele ei; prin urmare utilizatorii de limba trebuie sa-si insuseasca in mod corect particularitatile de pronuntare si scriere a limbii romane; sa dobândeasca deprinderea de a lucra corect cu dictionarele de specialitate; sa asimileze rapid si corect informatiile gramaticale si lexicale primite; sa identifice informatiile esentiale dintr-un mesaj oral sau scris; sa sesizeze unitatile lexicale necunoscute in fluxul vorbirii si sa le înteleaga contextual; sa sesizeze corectitudinea gramaticala a unui enunt si/ sau a formelor lexicale; sa inlantuie corect frazele in textul redactat, utilizând corect semnele ortografice si de punctuatie specifice limbii române.

In cadrul acestei specializari se urmareste pregatirea studentilor straini pentru a face fata cerintelor impuse de urmarea unor programe de studiu in limba româna de catre vorbitori non-nativi. Competentele dobândite constau in cunostinte teoretice si practice de limba româna, in receptarea corecta a discursurilor orale si scrise la nivel B1-B2 conform CECR, in producerea fluenta si spontana de texte orale si scrise (pe diferite teme) pentru nivelul B1-B2, adaptand vocabularul si stilul in functie de destinatar, de tipul de text si de subiectul tratat.Adresa: Splaiul Unirii nr.176, Sector 4, Bucuresti, Romania

Telefon:
(0040 21) 330.87.20
(0040 21 ) 330.79.00; int. 120
fax: (0040 21) 330.87.74

email: csplr@ucdc.ro

 

 

Copyright © 2013 Toate drepturile rezervate UCDC