Formarea competentelor în domeniul umanist – de învatare a limbii romane ca limba straina – are în vedere patru dimensiuni:


1. dimensiunea cognitiva (cunoastere, întelegere, competenta de comunicare)
2. dimensiunea afectiva (atitudini, perceperea si întelegerea mediului cultural tinta)
3. dimensiunea pragmatica (competenta sociala, capacitatea de a interactiona)
4. dimensiunea reflexiva (relativizarea cadrului de referinta).


Tipurile de competente formate sunt:
1. Competente generale:
- cunoasterea si utilizarea corecta a notiunilor specifice disciplinei de studiu
- cunoasterea terminologiei si a modelelor lingvistice/literare/culturale
- cunoasterea metodelor si a tehnicilor cu ajutorul carora disciplina de studiu poate fi descrisa si analizata
- interpretare critica, aplicabila în analizarea literaturii de specialitate
- competente practice, însumând metode, tehnici si instrumente de autocunoastere si de cunoastere psihologica, de proiectare, gestionare si evaluare a activitatilor de învatare


2. Competente specifice:
- competenta lingvistica (lexicala, gramaticala, semantica, fonologica, socio-lingvistica)
- competenta de comunicare în limba tinta
- competenta afectiv-comportamentala
- competenta pragmatica de gestionare a situatilor de comunicare interculturala
- competenta de comunicare interculturala


3. Competente instrumental-aplicative:
- competenta de aplicare în situatii de comunicare interculturale a fondului de cunoastere specific mediului de cultura si lingvistic tinta, comparativ si transcultural


4. Competente transversale:
- competente psihopedagogice
- competente de utilizare a mijloacelor de informare si comunicare digitale
- competente manageriale

 
Adresa: Splaiul Unirii nr.176, Sector 4, Bucuresti, Romania

Telefon:
(0040 21) 330.87.20
(0040 21 ) 330.79.00; int. 120
fax: (0040 21) 330.87.74

email: csplr@ucdc.ro

 

 

Copyright © 2013 Toate drepturile rezervate UCDC