Descrierea disciplinelor

Cursul practic intensiv de limba romana - este structurat pe trei sectiuni:
1) Probleme de fonetica si de morfo-sintaxa;
2) Notiuni specifice ;
3) Acte de vorbire .

El urmareste, in principal:
- Familiarizarea studentilor cu sistemul lingvistic romanesc dintr-o perspectiva functionala;
- Asimilarea structurilor fundamentale ale limbii romane si aplicarea acestora in conversatia curenta;
- Dezvoltarea competentelor lingvistice (intelegerea limbii vorbite, exprimarea orala, intelegerea limbii scrise, redactarea corecta a unui text scris, interactiunea in conversatie), corespunzatoare nivelurilor A1, A2, B1 stabilite de Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi (CECR), elaborat de Consiliul Europei.

Limba romana si limbaje de specialitate - urmareste deprinderea studentilor straini cu limbajele de specialitate: limbajul juridic, economic si tehnic, limbaj pentru domeniile umaniste; formarea priceperilor si a deprinderilor de folosire corecta a unor structuri specifice limbajelor de specialitate; cresterea competentei si a performantei lingvistice prin impunerea invatarii unui limbaj de specialitate.

Cursul Cultura si civilizatie romaneasca destinat studentilor straini din Anul Pregatitor ofera informatii pertinente privitoare la geografia, istoria, literatura, folclorul, filosofia, muzica, cultura, civilizatia si arta romaneasca, ce vin sa-i familiarizeze pe straini cu ceea ce inseamna modelul cultural romanesc, integrat insa in modelul cultural european. Cursul sintetizeaza temele fundamentale ale spiritualitatii romanesti (miturile fondatoare, nasterea, nunta, moartea, sarbatorile de iarna si de primavara etc.) din cele mai vechi timpuri si pana in prezent. Partea teoretica a cursului este sustinuta de o serie de materiale audio-video, cu rolul de a ilustra prin muzica si imagine simbolurile culturii romanesti.
Adresa: Splaiul Unirii nr.176, Sector 4, Bucuresti, Romania

Telefon:
(0040 21) 330.87.20
(0040 21 ) 330.79.00; int. 120
fax: (0040 21) 330.87.74

email: csplr@ucdc.ro

 

 

Copyright © 2013 Toate drepturile rezervate UCDC